heart公益彩券運動分析網-台灣運彩最專業認證的運動賽事!全台最知名,最具公信力的運動彩券分析網站,穩定掌控贏球趨勢!
賽事球類
開賽 球類 上盤讓分 讓球 下盤受讓 分析預測 賽果
2024/05/03 韓棒 巫師 1-30 英雄 英雄
2024/05/03 韓棒 三星獅子 1-40 樂天巨人 樂天巨人
2024/05/02 韓棒 恐龍 1-60 雙子 雙子
2024/05/01 韓棒 韓華鷹 1-10 登陸者 登陸者
2024/05/01 韓棒 鬥山熊 1-60 三星獅子 三星獅子
2024/05/01 韓棒 恐龍 1-30 雙子 雙子
2024/05/01 韓棒 起亞老虎 1-70 巫師 巫師
2024/05/01 韓棒 樂天巨人 1-20 英雄 英雄
2024/04/26 韓棒 韓華鷹 1+40 鬥山熊 鬥山熊